44 Aloe Vera Studier: Här är Allt Du Behöver Veta

vetenskap cool bild

Vacker grön aloe vera planta utomhus i solen på en veranda.


Förklaring


Söker man på ”aloe vera study” — så är detta — det högst rankade resultatet på hela Google.

Impressive!

Denna studie sammanfattar resultatet från 44 (!) andra välgjorda Aloe Vera studier.


Den är:

 1. Välskriven
 2. Skrivet i ett vardagligt språk
 3. Indelad i logiska sektioner

Jag FÖRSTÅR varför den rankar så högt!


Jag har:

 1. Översatt den här studien till svenska
 2. Förenklat vissa partier

Enjoy!

Enjoy meme.


Snygg tjej med fin hud håller i ett avskuret aloe vera löv.


Introduktion


Aloe Vera är en naturlig produkt som nu för tiden används frekvent inom kosmetologin.

Trots att det finns olika indikationer för dess användning krävs kontrollerade studier för att fastställa dess verkliga effektivitet.

Aloe vera-växten, dess egenskaper, verkningsmekanism och kliniska användningsområden sammanfattas kortfattat i denna artikel.


aloe vera gel i en burk plus planta.


Bakgrund


Aloe vera-växten har varit känd och använts i århundraden för sina hälso-, skönhets-, medicinska och hudvårdsegenskaper.

Namnet Aloe vera härstammar från det arabiska ordet ”Alloeh” som betyder ”lysande besk substans”, medan ”vera” på latin betyder ”sann”.


För 2000 år sedan ansåg de grekiska forskarna att Aloe vera var den universella panacéen.

Egyptierna kallade Aloe för ”odödlighetens växt”. Idag har Aloe vera-växten använts för olika ändamål inom dermatologi.


Historia med en bok.


Historia


Aloe vera har använts för medicinska ändamål i flera kulturer i årtusenden: Grekland, Egypten, Indien, Mexiko, Japan och Kina.

Egyptiska drottningar Nefertiti och Kleopatra använde det som en del av sina regelbundna skönhetsrutiner.

Alexander den Store och Christofer Columbus använde det för att behandla soldaternas sår.


Den första referensen till Aloe vera på engelska var en översättning av Dioskorides medicinska skrift ”De Materia Medica” av John Goodyew år 1655.

På tidigt 1800-tal användes Aloe vera som ett laxermedel i USA, men på 1930-talet skedde en vändpunkt när det framgångsrikt användes för att behandla kronisk — och svår strålningsdermatit.


snygg tjej gnuggar ett aloe vera blad mot kinden.


Planta


Aloe vera, vars botaniska namn är Aloe barbadensis miller, tillhör familjen Asphodelaceae (Liliaceae).

Det är en buskig eller trädliknande, flerårig, torktålig, saftig växt med ärta-grön färg.

Den växer främst i torra regioner i Afrika, Asien, Europa och Amerika. I Indien finns den i Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra och Tamil Nadu.


Aloe vera är en ört med saftiga blad som är ordnade i en rosett. Bladen är grå till gröna och har ibland vita fläckar på ytan.

De har vassa, rosa taggar längs kanterna och är källan till den färglösa gelén som finns i många kommersiella och medicinska produkter.

Aloe vera har gula, rörformade blommor som bildar kluster.


Högupplöst bild på skurna aloe vera blad utomhus.


Anatomi


Växten har triangulära, köttiga blad med sågade kanter, gula rörformade blommor och frukter som innehåller många frön.

Varje blad består av tre lager:

 1. En inre klar gel som innehåller 99% vatten och resten består av glucomannaner, aminosyror, lipider, steroler och vitaminer.
 2. Mellanlagret av latex, som är det beska gula savet och innehåller anthraquinoner och glykosider.
 3. Det yttre tjocka lagret av 15–20 celler som kallas bark och har en skyddande funktion samt bildar kolhydrater och proteiner. Inuti barken finns kärlknippen som ansvarar för transport av ämnen som vatten (xylem) och stärkelse (floem).

Mycket snygg tjej posar med ett aloe vera blad i handen.


Aktiva Komponenter


Aktiva komponenter och deras egenskaper: Aloe vera innehåller 75 potentiellt aktiva ämnen: vitaminer, enzymer, mineraler, socker, lignin, saponiner, salicylsyror och aminosyror.


Vitaminer

Vitaminer: Aloe vera innehåller vitamin A (beta-karoten), C och E, vilka fungerar som antioxidanter. Den innehåller även vitamin B12, folsyra och kolin. Antioxidanter neutraliserar fria radikaler.


Enzymer

Enzymer: Aloe vera innehåller 8 enzymer: aliiase, alkalisk fosfatase, amylas, bradykinas, karboxypeptidas, katalas, cellulas, lipas och peroxidas. Bradykinas hjälper till att minska överdriven inflammation när det appliceras topiskt på huden, medan de andra hjälper till vid nedbrytningen av socker och fett.


Mineraler

Mineraler: Aloe vera tillhandahåller kalcium, krom, koppar, selen, magnesium, mangan, kalium, natrium och zink. Dessa mineraler är viktiga för korrekt funktion av olika enzymiska system i olika metaboliska vägar och några av dem fungerar som antioxidanter.


Socker

Socker: Aloe vera innehåller monosackarider (glukos och fruktos) och polysackarider såsom glucomannaner/polymannos. Dessa ämnen härstammar från slemhinnelagret på växten och kallas mucopolysackarider. Den mest framträdande monosackariden är mannose-6-fosfat, och de vanligaste polysackariderna kallas glucomannaner.

Acemannan, en framstående glucomannan, har också identifierats. Nyligen har ett glykoprotein med antiallergiska egenskaper, kallat alprogen, samt en ny antiinflammatorisk förening, C-glucosyl-kromon, isolerats från Aloe vera-gelén.


Anthraquinoner

Anthraquinoner: Aloe vera innehåller 12 anthraquinoner, som är fenoliska föreningar traditionellt kända som laxermedel. Aloin och emodin fungerar som smärtstillande, antibakteriella och antivirala ämnen.


Fettsyror

Fettsyror: Aloe vera innehåller 4 växtsteroider: kolesterol, kampesterol, β-sitosterol och lupeol. Alla dessa har antiinflammatorisk effekt, och lupeol har även antiseptiska och smärtstillande egenskaper.


Hormoner

Hormoner: Auxiner och gibberelliner som hjälper vid sårläkning och har antiinflammatorisk verkan.


Annat

Annat: Det tillhandahåller 20 av de 22 aminosyror som krävs av människokroppen och 7 av de 8 essentiella aminosyrorna. Det innehåller också salicylsyra som har antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper.

Lignin, en inert substans, när den inkluderas i topikala preparat, förbättrar penetreringseffekten av de andra ingredienserna i huden. Saponiner, som är såpa-liknande ämnen, utgör cirka 3% av gelen och har rengörande och antiseptiska egenskaper.


Aloe vera gel i en träslev samt en planta.


Verkningsmekanismer


Läkande egenskaper

Läkande egenskaper: Glukomannan, en polysackarid rik på mannos, och gibberellin, ett tillväxthormon, interagerar med tillväxtfaktorreceptorer på fibroblasten och stimulerar därigenom dess aktivitet och tillväxt.

Detta ökar betydligt kollagensyntesen efter topisk eller oral användning av Aloe vera. Aloe gel ökar inte bara kollagenhalten i såret utan ändrar också kollagensammansättningen (mer typ III) och ökar graden av kollagenkorsbindning.

Detta leder till ökad sårläkning och ökad bristningsstyrka i den resulterande ärrvävnaden. En ökad syntes av hyaluronsyra och dermatan sulfat i granulationsvävnaden i ett läkande sår efter oral eller topikal behandling har rapporterats.


Effekter på hud exponerad för UV- och gammastrålning

Effekter på hud exponerad för UV- och gammastrålning: Aloe vera gel har rapporterats ha en skyddande effekt mot strålningsorsakad skada på huden. Den exakta rollen är inte känd, men efter administrering av Aloe vera gel genereras en antioxidantprotein, metallothionein, i huden.

Detta fångar hydroxylradikaler och förhindrar hämning av superoxiddismutas och glutationperoxidas i huden. Det minskar produktionen och frisättningen av immunsuppressiva cytokiner såsom interleukin-10 (IL-10) från keratinocyter i huden och förhindrar därigenom UV-inducerad hämning av fördröjd överkänslighet.


Antiinflammatorisk effekt

Antiinflammatorisk effekt: Aloe vera hämmar cyklooxygenasvägen och minskar produktionen av prostaglandin E2 från arakidonsyra. Nyligen isolerades det nya antiinflammatoriska ämnet C-glukosylkromon från gel-extrakt.


Effekter på immunsystemet

Effekter på immunsystemet: Alprogen hämmar kalciuminflödet i mastceller, vilket hämmar frisättningen av histamin och leukotrien från mastceller vid antigen-antikroppsbaserade reaktioner.

I en studie på möss som tidigare hade implanterats med musarkomceller stimulerar acemannan syntesen och frisättningen av interleukin-1 (IL-1) och tumörnekrosfaktor från makrofager hos möss, vilket i sin tur initierar ett immunförsvar som resulterar i nekros och regress av cancercellerna.

Flera lågmolekylära föreningar kan också hämma frisättningen av reaktiva syreradikaler från aktiverade mänskliga neutrofiler.


Laxerande effekter

Laxerande effekter: Anthraquinoner som finns i latex är ett kraftfullt laxermedel. Det ökar tarmens vatteninnehåll, stimulerar utsöndringen av slem och ökar tarmens peristaltik.


Antiviral och antitumöraktivitet

Antiviral och antitumöraktivitet: Dessa effekter kan bero på indirekta eller direkta effekter. Indirekt effekt beror på stimulering av immunsystemet och direkt effekt beror på anthraquinoner.

Anthraquinon aloin inaktiverar olika virushöljenveloped virus som herpes simplex, varicella zoster och influensa. I nyligen genomförda studier har en polysackaridfaktion visat sig hämma bindningen av benso(a)pyren till primära råtthapatocyter, vilket förebygger bildandet av potentiellt cancerframkallande benso(a)pyren-DNA-addukter.

En induktion av glutation S-transferas och en hämning av tumörframkallande effekter av forbolmyristatacetat har också rapporterats, vilket tyder på en möjlig fördel av att använda aloe vera gel i cancerförebyggande syfte.


Anti-aging & Återfuktande effekt

Anti-aging och återfuktande effekt: Mucopolysackarider hjälper till att binda fukt i huden. Aloe stimulerar fibroblasten som producerar kollagen- och elastinfibrer, vilket gör huden mer elastisk och mindre rynkig.

Det har också sammanhållande effekter på de ytliga flagande epidermalcellerna genom att binda dem samman, vilket gör huden mjukare. Aminosyrorna mjukar också upp förhärdade hudceller, och zink fungerar som en sammandragande substans som drar samman porerna.

Dess återfuktande effekter har också studerats vid behandling av torr hud som uppstår vid yrkesmässig exponering, där aloe vera-geler förbättrade hudens integritet, minskade uppkomsten av fina rynkor och minskade erytem. Det har också en anti-akne-effekt.


Antiseptisk effekt

Antiseptisk effekt: Aloe vera innehåller 6 antiseptiska ämnen: lupeol, salicylsyra, urea-kväve, kanelensyra, fenoler och svavel. De har alla hämmande effekt på svampar, bakterier och virus.


Klinisk användning.


Kliniska Användningsområden


Kliniska användningsområden: Den kliniska användningen av aloe vera stöds främst av anekdotiska data. Även om de flesta av dessa användningsområden är intressanta, är kontrollerade studier avgörande för att fastställa dess effektivitet vid alla följande sjukdomar.


Vetenskapliga bevis

Användningsområden baserade på vetenskapliga bevis: Dessa användningsområden har testats på människor eller djur. Säkerhet och effektivitet har inte alltid bevisats.


Tillstånd

Tillstånd: Seborroisk dermatit, psoriasis vulgaris, genital herpes, hudbrännskador, diabetes (typ 2), HIV-infektion, cancerprevention, ulcerös kolit, sårläkning, trycksår, mukosit, strålningsdermatit, acne vulgaris, lichen planus, köldskador, afte stomatit och förstoppning.


Användningsområden

Användningsområden baserade på tradition eller teori: Nedanstående användningsområden är baserade på tradition eller vetenskapliga teorier. De har ofta inte testats fullständigt på människor, och säkerhet och effektivitet har inte alltid bevisats.


Tillstånd

Tillstånd: Alopecia, bakteriella och svampinfektioner i huden, kroniska bensår, parasitinfektioner, systemisk lupus erythematosus, artrit och tic douloureux.


Vacker tjej har torr hud i ansiktet.


Sidoeffekter


Lokalt

Biverkningar Lokalt: Det kan orsaka rodnad, brännande känsla och stickningar, samt sällan generell dermatit hos känsliga individer. Allergiska reaktioner beror oftast på anthraquinoner, såsom aloin och barbaloin. Det är bäst att först applicera det på en liten yta för att testa eventuell allergisk reaktion.


Oralt

Oralt: Buksmärtor, diarré, rött urin, hepatit, beroende eller förvärring av förstoppning. Prolongerad användning har rapporterats öka risken för tjocktarmscancer. Laxerande effekt kan orsaka elektrolytobalanser (låga kaliumnivåer).


Kontraindikation

Kontraindikation: Kontraindicerat vid känd allergi mot växter i familjen Liliaceae.


Graviditet och amning

Graviditet och amning: Oralt intag av aloe rekommenderas inte under graviditet på grund av teoretisk stimulering av livmoderkontraktioner, och hos ammande mödrar kan det ibland orsaka magbesvär hos det ammande barnet.


Interaktioner

Interaktioner: Applicering av aloe på huden kan öka absorptionen av steroidkrämer som hydrokortison. Det minskar effektiviteten och kan öka biverkningarna av digoxin och digitoxin på grund av dess kaliumsänkande effekt.

Kombinerad användning av Aloe vera och furosemid kan öka risken för kaliumbrist. Det sänker blodsockernivåerna och kan därmed interagera med orala hypoglykemiska läkemedel och insulin.

Således, trots att Aloe vera har ett brett spektrum av egenskaper och användningsområden, kan vissa av dem vara myter och vissa kan vara verklig magi. I framtiden krävs kontrollerade studier för att bevisa effektiviteten hos Aloe vera under olika förhållanden.


Aloe Vera för håret! Hårtvätt med aloe vera. Snygg tjej med långt svart hår.


Fler Inlägg


Här är några fler inlägg om Aloe Vera:

 1. 10 FARLIGT Vackra AI Genererade Aloe Vera Bilder
 2. 3 (!) Kvinnliga MEGAKÄNDISAR Som Tar Aloe Vera
 3. Varför ÄLSKAR Kvinnor Aloe Vera?!!? 5 Anledningar
 4. Har du en Aloe Vera Växt i Hemmet? 9 Viktiga Tips
 5. Såhär (!) Extraherar Du Gel Från Din Aloe Vera Planta
 6. FET GUIDE: Såhär Använde Dom Gamla Grekerna Aloe Vera
 7. GUIDE: Såhär (!) Använde man Aloe Vera i Romerska Riket
 8. 10 GALNA Fakta om Aloe Vera i det Kinesiska Imperiet
 9. Aloe Veras Roll i Traditionell Kinesisk Medicin
 10. Aloe Vera för MENTAL HÄLSA?!? 7 Fördelar

Intressanta länkar online. Dator.


Intressanta Länkar


Här är några länkar som kan vara intressanta!

 1. Här har du ALLA mina publicerade inlägg.
 2. Här är mina POPULÄRASTE inlägg.
 3. Här är alla mina inlägg om FMT (Fekala Transplantationer)
 4. Här är kontaktinformation till mig.
 5. Här är min Youtube presentation om Tarmrening.
 6. Länk till Min Blogg.
 7. Här har du mina Tjänster & Produkter.
 8. Här är ett antal referenser.
 9. Här är min Facebook Profil.

Facebook grupper och logo. Blå bakgrund.


Facebook Grupp


Gå med i min Facebook Grupp Tarmrening & Detox — på över 600 medlemmar — för att kommentera och ställa frågor!

Du får gärna skicka ett meddelande till mitt konto på Facebook.Mailchimp logotyp med gul bakgrund.


Nyhetsbrev


Bearbetar …
Klart! Du är med på listan.
 • Jag använder mig av Mailchimp.
 • Knapp för avprenumeration finns i botten av varje brev.
 • Jag skickar — MAX UT — 2-3 Brev i månaden (oftast mindre!)
 • Bara när det är något viktigt som händer.
 • För jag HATAR SPAM med en orimlig intensitet!

%d bloggare gillar detta: